اسرائیل توسط زائرین اباعبدالله الحسین نابود گشت.


به دستور امام خامنه‌ای